In onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies, alleen maar om jouw winkelgemak te vergroten of voor eigen analytische doeleinden. 

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy  dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.
Voorwaarden

De onderstaande leveringsvoorwaarden gelden voor alle leveranties van (uw naam). De voorwaarden gelden in het geval dat er geen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen u als koper en (uw naam).

Dokumentatie en gebruiksaanwijzing.Als er een produktbeschrijving bestaat en de gebruiksaanwijzing voor het produkt, worden deze bijgeleverd(uw naam) Wenst u meer informatie of raadgeving van (uw naam) kant, is dit van een wegwijzende aard. (Uw naam) staat in voor dat de produkten de eisen vervullen van CE- markring.

Leveringstijd en transport
De levering van produkten van (uw naam) is volbracht als de gebruiker de produkten heeft ontvangen. Het verzenden van de produkten wordt volbracht met(xxxx)

Lveringstijd??

Risiko voor de produkten
Het risiko voor de produkten gekocht in (uw naam) worden aan jouw geleverd als gebruiker op het leveringstijdspunt

Reklamatie
Eventuele fouten of gbrekken bij de levering van (uw naam), moet beroept worden in redelijke tijd nadat u de fout heeft bemerkt. Het is uw pligt aan te tonen hoe de fout zich uit. Als men een fout bemerkt moet men zich snel richten aan (uw naam). Men kan alleen klagen over een fout die op zijn laatst 2 jaar na de levering van het produkt toond.
Voor produkten met begrensde houtbaarheid, is uw recht om te klagen afgegrensd door de houtbaarheidsdatum, die(uw naam) heeft gezet.

Prijs en betaling
In deze winkel kan men de produkten online bestellen en betalen via:
- xxxx
- xxxx

Alle prijzen in (uw naam) - op het webadres http://www.(uw naam.dk) -
zijn inkl. Vat.

herroepingsrecht
(uw naam) geeft 14 dagen herroepingsrecht, die geld vanaf de dag waarop u de produkten heeft ontvangen. U heeft de plicht de produkten in ongeveer de zelfde toestand te returneren zoals u deze heeft ontvangen. U moet zelf de kosten betalen voor het terugsturen van het produkt.
Uw naam en adres.